Wilton - Surrey Street
Wilton Park - Wilton Road
Otari School - Otari-Wilton's Bush
Gloucester Street at Worcester Street (near 22)
Gloucester Street (near 14)
Warwick Street at Gloucester Street
Wilton Road at Warwick Street
Wilton Road (near 74)
Izard Park - Wilton Road
Wilton Road opposite Purakau Avenue
Wilton Road at Blackbridge Road
Wadestown Road opposite Lytton Street
Wadestown Shops (near 98)
Wadestown Road opposite Pitt Street
Lennel Road at Moorhouse Street
Lennel Road at Sefton Street
Barnard Street at Lennel Road
Grosvenor Terrace (near 22)
Grosvenor Terrace opposite Orchard Street
Grant Road (near 35)
Park Street at Burnell Avenue
Murphy Street - Motorway
Murphy Street - Wellington Girls' College
Wellington Station - Stop A
Lambton Quay North - Stop D
Lambton Central - Stop B
Lambton Quay at Hunter Street
Willis Street at Willbank Court
Manners Street at Cuba Street - Stop B
Courtenay Place at Courtenay Central
Courtenay Place - Stop C
Cable Street at Waitangi Park
Oriental Parade at Freyberg Pool
Oriental Parade opposite Oriental Terrace
Oriental Parade at Oriental Bay Rotunda
Oriental Parade at Grass Street
Oriental Parade (opposite 324)
Oriental Parade opposite Carlton Gore Road
Roseneath Shops
Grafton Road (near 21)
Grafton Road (near 39)
Grafton Road at The Crescent
Grafton Road (near 97)
Grafton Road (near 123)
Grafton Road (near 171)
Hataitai Road at Arawa Road
Hataitai School - Arawa Road
Arawa Road at Waipapa Road
Waipapa Road at Peranga Terrace (near 31)
Waipapa Road at Kainui Road
Waipapa Road (near 101)
Hataitai - Stop C
6:25 am6:40 am6:55 am7:10 am7:20 am7:30 am7:40 am C7:48 am7:56 am C8:04 am8:12 am C8:20 am C8:30 am8:45 am C9:00 am9:30 am10:00 am10:30 am11:00 am11:30 am12:00 pm12:30 pm1:00 pm1:30 pm2:00 pm2:30 pm3:00 pm3:20 pm SC3:40 pm4:00 pm4:20 pm4:35 pm4:50 pm5:05 pm5:20 pm5:35 pm5:50 pm6:05 pm6:20 pm6:40 pm7:10 pm7:40 pm8:15 pm8:45 pm9:15 pm9:45 pm10:15 pm10:45 pm11:15 pm
6:26 am6:41 am6:56 am7:11 am7:21 am7:31 am7:41 am C7:49 am7:57 am C8:05 am8:13 am C8:21 am C8:31 am8:46 am C9:01 am9:31 am10:01 am10:31 am11:01 am11:31 am12:01 pm12:31 pm1:01 pm1:31 pm2:01 pm2:31 pm3:01 pm3:21 pm SC3:41 pm4:01 pm4:21 pm4:36 pm4:51 pm5:06 pm5:21 pm5:36 pm5:51 pm6:06 pm6:21 pm6:41 pm7:11 pm7:41 pm8:16 pm8:46 pm9:16 pm9:46 pm10:16 pm10:46 pm11:16 pm
6:26 am6:41 am6:56 am7:11 am7:22 am7:32 am7:42 am C7:50 am7:58 am C8:06 am8:14 am C8:22 am C8:32 am8:47 am C9:01 am9:31 am10:01 am10:31 am11:01 am11:31 am12:01 pm12:31 pm1:01 pm1:31 pm2:01 pm2:31 pm3:01 pm3:21 pm SC3:41 pm4:01 pm4:21 pm4:36 pm4:51 pm5:06 pm5:21 pm5:36 pm5:51 pm6:06 pm6:21 pm6:41 pm7:11 pm7:41 pm8:16 pm8:46 pm9:16 pm9:46 pm10:16 pm10:46 pm11:16 pm
6:27 am6:42 am6:57 am7:12 am7:22 am7:32 am7:42 am C7:50 am7:58 am C8:06 am8:14 am C8:22 am C8:32 am8:47 am C9:02 am9:32 am10:02 am10:32 am11:02 am11:32 am12:02 pm12:32 pm1:02 pm1:32 pm2:02 pm2:32 pm3:02 pm3:22 pm SC3:42 pm4:02 pm4:22 pm4:37 pm4:52 pm5:07 pm5:22 pm5:37 pm5:52 pm6:07 pm6:22 pm6:42 pm7:12 pm7:42 pm8:17 pm8:47 pm9:17 pm9:47 pm10:17 pm10:47 pm11:17 pm
6:28 am6:43 am6:58 am7:13 am7:23 am7:33 am7:43 am C7:51 am7:59 am C8:07 am8:15 am C8:23 am C8:33 am8:48 am C9:03 am9:33 am10:03 am10:33 am11:03 am11:33 am12:03 pm12:33 pm1:03 pm1:33 pm2:03 pm2:33 pm3:03 pm3:23 pm SC3:43 pm4:03 pm4:23 pm4:38 pm4:53 pm5:08 pm5:23 pm5:38 pm5:53 pm6:08 pm6:23 pm6:43 pm7:13 pm7:43 pm8:18 pm8:48 pm9:18 pm9:48 pm10:18 pm10:48 pm11:18 pm
6:28 am6:43 am6:58 am7:13 am7:24 am7:34 am7:44 am C7:52 am8:00 am C8:08 am8:16 am C8:24 am C8:34 am8:49 am C9:04 am9:34 am10:04 am10:34 am11:03 am11:33 am12:03 pm12:33 pm1:03 pm1:33 pm2:03 pm2:33 pm3:03 pm3:23 pm SC3:43 pm4:03 pm4:23 pm4:38 pm4:53 pm5:08 pm5:23 pm5:38 pm5:53 pm6:08 pm6:23 pm6:43 pm7:13 pm7:43 pm8:18 pm8:48 pm9:18 pm9:48 pm10:18 pm10:48 pm11:18 pm
6:28 am6:43 am6:58 am7:13 am7:25 am7:35 am7:45 am C7:53 am8:01 am C8:09 am8:17 am C8:25 am C8:35 am8:50 am C9:04 am9:34 am10:04 am10:34 am11:03 am11:33 am12:03 pm12:33 pm1:03 pm1:33 pm2:03 pm2:33 pm3:03 pm3:23 pm SC3:43 pm4:03 pm4:23 pm4:38 pm4:53 pm5:08 pm5:23 pm5:38 pm5:53 pm6:08 pm6:23 pm6:43 pm7:13 pm7:43 pm8:18 pm8:48 pm9:18 pm9:48 pm10:18 pm10:48 pm11:18 pm
6:29 am6:44 am6:59 am7:14 am7:26 am7:36 am7:46 am C7:54 am8:02 am C8:10 am8:18 am C8:26 am C8:36 am8:51 am C9:05 am9:35 am10:05 am10:35 am11:04 am11:34 am12:04 pm12:34 pm1:04 pm1:34 pm2:04 pm2:34 pm3:04 pm3:24 pm SC3:44 pm4:04 pm4:24 pm4:39 pm4:54 pm5:09 pm5:24 pm5:39 pm5:54 pm6:09 pm6:24 pm6:44 pm7:14 pm7:44 pm8:19 pm8:49 pm9:19 pm9:49 pm10:19 pm10:49 pm11:19 pm
6:30 am6:45 am7:00 am7:15 am7:27 am7:37 am7:47 am C7:55 am8:03 am C8:11 am8:19 am C8:27 am C8:37 am8:52 am C9:06 am9:36 am10:06 am10:36 am11:05 am11:35 am12:05 pm12:35 pm1:05 pm1:35 pm2:05 pm2:35 pm3:05 pm3:25 pm SC3:45 pm4:05 pm4:25 pm4:40 pm4:55 pm5:10 pm5:25 pm5:40 pm5:55 pm6:10 pm6:25 pm6:45 pm7:15 pm7:45 pm8:20 pm8:50 pm9:20 pm9:50 pm10:20 pm10:50 pm11:20 pm
6:31 am6:46 am7:01 am7:16 am7:28 am7:38 am7:48 am C7:56 am8:04 am C8:12 am8:20 am C8:28 am C8:38 am8:53 am C9:07 am9:37 am10:07 am10:37 am11:06 am11:36 am12:06 pm12:36 pm1:06 pm1:36 pm2:06 pm2:36 pm3:06 pm3:26 pm SC3:46 pm4:06 pm4:26 pm4:41 pm4:56 pm5:11 pm5:26 pm5:41 pm5:56 pm6:11 pm6:26 pm6:46 pm7:16 pm7:46 pm8:21 pm8:51 pm9:21 pm9:51 pm10:21 pm10:51 pm11:21 pm
6:31 am6:46 am7:01 am7:16 am7:28 am7:38 am7:48 am C7:56 am8:04 am C8:12 am8:20 am C8:28 am C8:38 am8:53 am C9:07 am9:37 am10:07 am10:37 am11:06 am11:36 am12:06 pm12:36 pm1:06 pm1:36 pm2:06 pm2:36 pm3:06 pm3:26 pm SC3:46 pm4:06 pm4:26 pm4:41 pm4:56 pm5:11 pm5:26 pm5:41 pm5:56 pm6:11 pm6:26 pm6:46 pm7:16 pm7:46 pm8:21 pm8:51 pm9:21 pm9:51 pm10:21 pm10:51 pm11:21 pm
6:32 am6:47 am7:02 am7:17 am7:29 am7:39 am7:49 am C7:57 am8:05 am C8:13 am8:21 am C8:29 am C8:39 am8:54 am C9:08 am9:38 am10:08 am10:38 am11:07 am11:37 am12:07 pm12:37 pm1:07 pm1:37 pm2:07 pm2:37 pm3:07 pm3:27 pm SC3:47 pm4:07 pm4:27 pm4:42 pm4:57 pm5:12 pm5:27 pm5:42 pm5:57 pm6:12 pm6:27 pm6:47 pm7:17 pm7:47 pm8:22 pm8:52 pm9:22 pm9:52 pm10:22 pm10:52 pm11:22 pm
6:33 am6:48 am7:03 am7:18 am7:31 am7:41 am7:51 am C7:59 am8:07 am C8:15 am8:23 am C8:31 am C8:41 am8:56 am C9:09 am9:39 am10:09 am10:39 am11:08 am11:38 am12:08 pm12:38 pm1:08 pm1:38 pm2:08 pm2:38 pm3:08 pm3:28 pm SC3:48 pm4:08 pm4:28 pm4:43 pm4:58 pm5:13 pm5:28 pm5:43 pm5:58 pm6:13 pm6:28 pm6:48 pm7:18 pm7:48 pm8:23 pm8:53 pm9:23 pm9:53 pm10:23 pm10:53 pm11:23 pm
6:33 am6:48 am7:03 am7:18 am7:31 am7:41 am7:52 am C8:00 am8:08 am C8:16 am8:24 am C8:32 am C8:42 am8:56 am C9:09 am9:39 am10:09 am10:39 am11:08 am11:38 am12:08 pm12:38 pm1:08 pm1:38 pm2:08 pm2:38 pm3:08 pm3:28 pm SC3:48 pm4:08 pm4:28 pm4:43 pm4:58 pm5:13 pm5:28 pm5:43 pm5:58 pm6:13 pm6:28 pm6:48 pm7:18 pm7:48 pm8:23 pm8:53 pm9:23 pm9:53 pm10:23 pm10:53 pm11:23 pm
6:34 am6:49 am7:04 am7:19 am7:32 am7:42 am7:52 am C8:00 am8:08 am C8:16 am8:24 am C8:32 am C8:42 am8:57 am C9:10 am9:40 am10:10 am10:40 am11:09 am11:39 am12:09 pm12:39 pm1:09 pm1:39 pm2:09 pm2:39 pm3:09 pm3:29 pm SC3:49 pm4:09 pm4:29 pm4:44 pm4:59 pm5:14 pm5:29 pm5:44 pm5:59 pm6:14 pm6:29 pm6:49 pm7:19 pm7:49 pm8:24 pm8:54 pm9:24 pm9:54 pm10:24 pm10:54 pm11:24 pm
6:35 am6:50 am7:05 am7:20 am7:33 am7:43 am7:53 am C8:01 am8:09 am C8:17 am8:25 am C8:33 am C8:43 am8:58 am C9:11 am9:41 am10:11 am10:41 am11:10 am11:40 am12:10 pm12:40 pm1:10 pm1:40 pm2:10 pm2:40 pm3:10 pm3:30 pm SC3:50 pm4:10 pm4:30 pm4:45 pm5:00 pm5:15 pm5:30 pm5:45 pm6:00 pm6:15 pm6:30 pm6:50 pm7:19 pm7:49 pm8:24 pm8:54 pm9:24 pm9:54 pm10:24 pm10:54 pm11:24 pm
6:35 am6:50 am7:05 am7:20 am7:34 am7:44 am7:54 am C8:02 am8:10 am C8:18 am8:26 am C8:34 am C8:44 am8:59 am C9:12 am9:42 am10:12 am10:41 am11:10 am11:40 am12:10 pm12:40 pm1:10 pm1:40 pm2:10 pm2:40 pm3:10 pm3:30 pm SC3:50 pm4:10 pm4:30 pm4:45 pm5:00 pm5:15 pm5:30 pm5:45 pm6:00 pm6:15 pm6:30 pm6:50 pm7:20 pm7:50 pm8:25 pm8:55 pm9:25 pm9:55 pm10:25 pm10:55 pm11:25 pm
6:36 am6:51 am7:06 am7:21 am7:34 am7:44 am7:55 am C8:03 am8:11 am C8:19 am8:27 am C8:35 am C8:45 am8:59 am C9:12 am9:42 am10:12 am10:42 am11:11 am11:41 am12:11 pm12:41 pm1:11 pm1:41 pm2:11 pm2:41 pm3:11 pm3:31 pm SC3:51 pm4:11 pm4:31 pm4:46 pm5:01 pm5:16 pm5:31 pm5:46 pm6:01 pm6:16 pm6:31 pm6:51 pm7:20 pm7:50 pm8:25 pm8:55 pm9:25 pm9:55 pm10:25 pm10:55 pm11:25 pm
6:36 am6:51 am7:06 am7:21 am7:35 am7:45 am7:56 am C8:04 am8:12 am C8:20 am8:28 am C8:36 am C8:46 am9:00 am C9:13 am9:43 am10:13 am10:42 am11:11 am11:41 am12:11 pm12:41 pm1:11 pm1:41 pm2:11 pm2:41 pm3:11 pm3:31 pm SC3:51 pm4:11 pm4:31 pm4:46 pm5:01 pm5:16 pm5:31 pm5:46 pm6:01 pm6:16 pm6:31 pm6:51 pm7:21 pm7:51 pm8:26 pm8:56 pm9:26 pm9:56 pm10:26 pm10:56 pm11:26 pm
6:37 am6:52 am7:07 am7:22 am7:36 am7:46 am7:57 am C8:05 am8:13 am C8:21 am8:29 am C8:37 am C8:47 am9:01 am C9:14 am9:44 am10:14 am10:43 am11:12 am11:42 am12:12 pm12:42 pm1:12 pm1:42 pm2:12 pm2:42 pm3:12 pm3:32 pm SC3:52 pm4:12 pm4:32 pm4:47 pm5:02 pm5:17 pm5:32 pm5:47 pm6:02 pm6:17 pm6:32 pm6:52 pm7:22 pm7:52 pm8:27 pm8:57 pm9:27 pm9:57 pm10:27 pm10:57 pm11:27 pm
6:38 am6:53 am7:08 am7:23 am7:37 am7:47 am7:58 am C8:06 am8:15 am C8:23 am8:31 am C8:39 am C8:49 am9:02 am C9:15 am9:45 am10:15 am10:44 am11:13 am11:43 am12:13 pm12:43 pm1:13 pm1:43 pm2:13 pm2:43 pm3:13 pm3:33 pm SC3:53 pm4:13 pm4:33 pm4:48 pm5:03 pm5:18 pm5:33 pm5:48 pm6:03 pm6:18 pm6:33 pm6:53 pm7:23 pm7:53 pm8:28 pm8:58 pm9:28 pm9:58 pm10:28 pm10:58 pm11:28 pm
6:39 am6:54 am7:09 am7:24 am7:37 am7:47 am7:59 am C8:07 am8:15 am C8:23 am8:31 am C8:39 am C8:49 am9:02 am C9:15 am9:45 am10:15 am10:45 am11:14 am11:44 am12:14 pm12:44 pm1:14 pm1:44 pm2:14 pm2:44 pm3:14 pm3:34 pm SC3:54 pm4:14 pm4:34 pm4:49 pm5:04 pm5:19 pm5:34 pm5:49 pm6:04 pm6:19 pm6:34 pm6:54 pm7:23 pm7:53 pm8:28 pm8:58 pm9:28 pm9:58 pm10:28 pm10:58 pm11:28 pm
6:40 am6:55 am7:10 am7:25 am7:39 am7:49 am8:00 am C8:08 am8:17 am C8:25 am8:33 am C8:41 am C8:51 am9:04 am C9:17 am9:47 am10:17 am10:46 am11:15 am11:45 am12:15 pm12:45 pm1:15 pm1:45 pm2:15 pm2:45 pm3:15 pm3:35 pm SC3:55 pm4:15 pm4:35 pm4:50 pm5:05 pm5:20 pm5:35 pm5:50 pm6:05 pm6:20 pm6:35 pm6:55 pm7:24 pm7:54 pm8:29 pm8:59 pm9:29 pm9:59 pm10:29 pm10:59 pm11:29 pm
6:41 am6:56 am7:11 am7:26 am7:40 am7:50 am8:02 am C8:10 am8:19 am C8:27 am8:35 am C8:43 am C8:53 am9:05 am C9:18 am9:48 am10:18 am10:47 am11:16 am11:46 am12:16 pm12:46 pm1:16 pm1:46 pm2:16 pm2:46 pm3:16 pm3:36 pm SC3:56 pm4:16 pm4:36 pm4:51 pm5:06 pm5:21 pm5:36 pm5:51 pm6:06 pm6:21 pm6:36 pm6:56 pm7:25 pm7:55 pm8:30 pm9:00 pm9:30 pm10:00 pm10:30 pm11:00 pm11:30 pm
6:42 am6:57 am7:12 am7:27 am7:41 am7:51 am8:04 am C8:11 am8:21 am C8:29 am8:37 am C8:45 am C8:55 am9:07 am C9:19 am9:49 am10:19 am10:48 am11:17 am11:47 am12:17 pm12:47 pm1:17 pm1:47 pm2:17 pm2:47 pm3:17 pm3:37 pm SC3:57 pm4:18 pm4:38 pm4:53 pm5:08 pm5:23 pm5:38 pm5:53 pm6:08 pm6:22 pm6:37 pm6:57 pm7:26 pm7:56 pm8:31 pm9:01 pm9:31 pm10:01 pm10:31 pm11:01 pm11:31 pm
6:44 am6:59 am7:14 am7:29 am7:44 am7:54 am8:06 am C8:14 am8:23 am C8:31 am8:39 am C8:47 am C8:57 am9:09 am C9:22 am9:52 am10:22 am10:51 am11:20 am11:50 am12:20 pm12:50 pm1:20 pm1:50 pm2:20 pm2:50 pm3:20 pm3:40 pm SC4:00 pm4:20 pm4:40 pm4:55 pm5:10 pm5:25 pm5:40 pm5:55 pm6:10 pm6:25 pm6:40 pm6:59 pm7:28 pm7:58 pm8:33 pm9:02 pm9:32 pm10:02 pm10:32 pm11:02 pm11:32 pm
6:45 am7:00 am7:15 am7:30 am7:45 am7:55 am8:07 am C8:15 am8:24 am C8:32 am8:40 am C8:48 am C8:58 am9:10 am C9:23 am9:53 am10:23 am10:52 am11:21 am11:51 am12:21 pm12:51 pm1:21 pm1:51 pm2:21 pm2:51 pm3:21 pm3:41 pm SC4:01 pm4:21 pm4:42 pm4:57 pm5:12 pm5:27 pm5:42 pm5:57 pm6:11 pm6:26 pm6:41 pm7:00 pm7:29 pm7:59 pm8:34 pm9:03 pm9:33 pm10:03 pm10:33 pm11:03 pm11:33 pm
6:48 am7:03 am7:18 am7:33 am7:47 am7:57 am8:10 am C8:17 am8:27 am C8:35 am8:43 am C8:51 am C9:01 am9:13 am C9:25 am9:55 am10:25 am10:54 am11:23 am11:53 am12:23 pm12:53 pm1:23 pm1:53 pm2:23 pm2:53 pm3:23 pm3:43 pm SC4:03 pm4:24 pm4:44 pm4:59 pm5:14 pm5:29 pm5:44 pm5:59 pm6:14 pm6:28 pm6:43 pm7:03 pm7:31 pm8:01 pm8:36 pm9:05 pm9:35 pm10:05 pm10:35 pm11:05 pm11:35 pm
6:50 am7:05 am7:20 am7:35 am7:49 am7:59 am8:12 am C8:19 am8:29 am C8:37 am8:45 am C8:53 am C9:03 am9:15 am C9:27 am9:57 am10:27 am10:56 am11:25 am11:55 am12:25 pm12:55 pm1:25 pm1:55 pm2:25 pm2:55 pm3:25 pm3:45 pm SC4:05 pm4:26 pm4:47 pm5:02 pm5:17 pm5:32 pm5:47 pm6:02 pm6:16 pm6:30 pm6:45 pm7:05 pm7:32 pm8:02 pm8:37 pm9:07 pm9:37 pm10:07 pm10:37 pm11:07 pm11:37 pm
6:52 am7:07 am7:22 am7:37 am7:51 am8:01 am8:14 am C8:21 am8:31 am C8:39 am8:47 am C8:55 am C9:05 am9:17 am C9:29 am9:59 am10:29 am10:58 am11:27 am11:57 am12:27 pm12:57 pm1:27 pm1:57 pm2:27 pm2:57 pm3:27 pm3:47 pm SC4:07 pm4:28 pm4:49 pm5:04 pm5:19 pm5:34 pm5:49 pm6:04 pm6:18 pm6:32 pm6:47 pm7:07 pm7:34 pm8:04 pm8:39 pm9:08 pm9:38 pm10:08 pm10:38 pm11:08 pm11:38 pm
6:53 am7:08 am7:23 am7:38 am7:53 am8:03 am8:16 am C8:23 am8:33 am C8:41 am8:49 am C8:57 am C9:07 am9:19 am C9:31 am10:01 am10:31 am11:00 am11:29 am11:59 am12:29 pm12:59 pm1:29 pm1:59 pm2:29 pm2:59 pm3:29 pm3:49 pm SC4:09 pm4:30 pm4:51 pm5:06 pm5:21 pm5:36 pm5:51 pm6:06 pm6:20 pm6:34 pm6:49 pm7:08 pm7:35 pm8:05 pm8:40 pm9:09 pm9:39 pm10:09 pm10:39 pm11:09 pm11:39 pm
6:54 am7:09 am7:24 am7:39 am7:54 am8:04 am 8:24 am 8:42 am  9:08 am 9:32 am10:02 am10:32 am11:01 am11:30 am12:00 pm12:30 pm1:00 pm1:30 pm2:00 pm2:30 pm3:00 pm3:30 pm3:50 pm SC4:10 pm4:31 pm4:52 pm5:07 pm5:22 pm5:37 pm5:52 pm6:07 pm6:21 pm6:35 pm6:50 pm7:09 pm7:36 pm8:06 pm8:41 pm9:10 pm9:40 pm10:10 pm10:40 pm11:10 pm11:40 pm
6:56 am7:11 am7:26 am7:41 am7:56 am8:06 am 8:26 am 8:44 am  9:10 am 9:34 am10:04 am10:34 am11:03 am11:32 am12:02 pm12:32 pm1:02 pm1:32 pm2:02 pm2:32 pm3:02 pm3:32 pm3:52 pm SC4:12 pm4:33 pm4:54 pm5:09 pm5:24 pm5:39 pm5:54 pm6:09 pm6:23 pm6:37 pm6:52 pm7:11 pm7:38 pm8:08 pm8:43 pm9:11 pm9:41 pm10:11 pm10:41 pm11:11 pm11:41 pm
6:56 am7:11 am7:26 am7:41 am7:56 am8:06 am 8:26 am 8:44 am  9:10 am 9:34 am10:04 am10:34 am11:03 am11:32 am12:02 pm12:32 pm1:02 pm1:32 pm2:02 pm2:32 pm3:02 pm3:33 pm3:53 pm SC4:13 pm4:34 pm4:55 pm5:10 pm5:25 pm5:40 pm5:55 pm6:10 pm6:24 pm6:38 pm6:53 pm7:11 pm7:38 pm8:08 pm8:43 pm9:12 pm9:42 pm10:12 pm10:42 pm11:12 pm11:42 pm
6:57 am7:12 am7:27 am7:42 am7:57 am8:07 am 8:27 am 8:45 am  9:11 am 9:35 am10:05 am10:35 am11:04 am11:33 am12:03 pm12:33 pm1:03 pm1:33 pm2:03 pm2:33 pm3:03 pm3:33 pm3:53 pm SC4:13 pm4:34 pm4:55 pm5:10 pm5:25 pm5:40 pm5:55 pm6:10 pm6:24 pm6:38 pm6:53 pm7:12 pm7:39 pm8:09 pm8:44 pm9:12 pm9:42 pm10:12 pm10:42 pm11:12 pm11:42 pm
6:57 am7:12 am7:27 am7:42 am7:57 am8:07 am 8:27 am 8:45 am  9:11 am 9:35 am10:05 am10:35 am11:04 am11:33 am12:03 pm12:33 pm1:03 pm1:33 pm2:03 pm2:33 pm3:03 pm3:34 pm3:54 pm SC4:14 pm4:35 pm4:56 pm5:11 pm5:26 pm5:41 pm5:56 pm6:11 pm6:25 pm6:39 pm6:54 pm7:12 pm7:39 pm8:09 pm8:44 pm9:13 pm9:43 pm10:13 pm10:43 pm11:13 pm11:43 pm
6:58 am7:13 am7:28 am7:43 am7:58 am8:08 am 8:28 am 8:46 am  9:12 am 9:36 am10:06 am10:36 am11:05 am11:34 am12:04 pm12:34 pm1:04 pm1:34 pm2:04 pm2:34 pm3:04 pm3:34 pm3:54 pm SC4:14 pm4:35 pm4:56 pm5:11 pm5:26 pm5:41 pm5:56 pm6:11 pm6:25 pm6:39 pm6:54 pm7:13 pm7:40 pm8:10 pm8:45 pm9:13 pm9:43 pm10:13 pm10:43 pm11:13 pm11:43 pm
6:58 am7:13 am7:28 am7:43 am7:58 am8:08 am 8:28 am 8:46 am  9:12 am 9:36 am10:06 am10:36 am11:05 am11:34 am12:04 pm12:34 pm1:04 pm1:34 pm2:04 pm2:34 pm3:04 pm3:35 pm3:55 pm SC4:15 pm4:36 pm4:57 pm5:12 pm5:27 pm5:42 pm5:57 pm6:12 pm6:26 pm6:40 pm6:55 pm7:13 pm7:40 pm8:10 pm8:45 pm9:13 pm9:43 pm10:13 pm10:43 pm11:13 pm11:43 pm
7:00 am7:15 am7:30 am7:45 am8:00 am8:10 am 8:30 am 8:48 am  9:14 am 9:38 am10:08 am10:38 am11:07 am11:36 am12:06 pm12:36 pm1:06 pm1:36 pm2:06 pm2:36 pm3:06 pm3:37 pm3:57 pm SC4:17 pm4:38 pm4:59 pm5:14 pm5:29 pm5:44 pm5:59 pm6:14 pm6:28 pm6:42 pm6:57 pm7:15 pm7:42 pm8:12 pm8:47 pm9:15 pm9:45 pm10:15 pm10:45 pm11:15 pm11:45 pm
7:01 am7:16 am7:31 am7:46 am8:01 am8:11 am 8:31 am 8:49 am  9:15 am 9:39 am10:09 am10:39 am11:08 am11:37 am12:07 pm12:37 pm1:07 pm1:37 pm2:07 pm2:37 pm3:07 pm3:38 pm3:58 pm SC4:18 pm4:39 pm5:00 pm5:15 pm5:30 pm5:45 pm6:00 pm6:15 pm6:29 pm6:43 pm6:58 pm7:16 pm7:43 pm8:13 pm8:48 pm9:16 pm9:46 pm10:16 pm10:46 pm11:16 pm11:46 pm
7:01 am7:16 am7:31 am7:46 am8:01 am8:11 am 8:31 am 8:49 am  9:15 am 9:39 am10:09 am10:39 am11:08 am11:37 am12:07 pm12:37 pm1:07 pm1:37 pm2:07 pm2:37 pm3:07 pm3:38 pm3:59 pm SC4:19 pm4:40 pm5:01 pm5:16 pm5:31 pm5:46 pm6:01 pm6:16 pm6:30 pm6:44 pm6:58 pm7:16 pm7:43 pm8:13 pm8:48 pm9:16 pm9:46 pm10:16 pm10:46 pm11:16 pm11:46 pm
7:02 am7:17 am7:32 am7:47 am8:02 am8:12 am 8:32 am 8:50 am  9:16 am 9:40 am10:10 am10:40 am11:09 am11:38 am12:08 pm12:38 pm1:08 pm1:38 pm2:08 pm2:38 pm3:08 pm3:39 pm3:59 pm SC4:19 pm4:40 pm5:01 pm5:16 pm5:31 pm5:46 pm6:01 pm6:16 pm6:30 pm6:44 pm6:59 pm7:17 pm7:44 pm8:14 pm8:49 pm9:17 pm9:47 pm10:17 pm10:47 pm11:17 pm11:47 pm
7:03 am7:18 am7:33 am7:48 am8:03 am8:13 am 8:33 am 8:51 am  9:17 am 9:41 am10:11 am10:41 am11:10 am11:39 am12:09 pm12:39 pm1:09 pm1:39 pm2:09 pm2:39 pm3:09 pm3:40 pm4:00 pm SC4:20 pm4:41 pm5:02 pm5:17 pm5:32 pm5:47 pm6:02 pm6:17 pm6:31 pm6:45 pm7:00 pm7:18 pm7:45 pm8:15 pm8:50 pm9:18 pm9:48 pm10:18 pm10:48 pm11:18 pm11:48 pm
7:03 am7:18 am7:33 am7:48 am8:03 am8:13 am 8:33 am 8:51 am  9:17 am 9:41 am10:11 am10:41 am11:10 am11:39 am12:09 pm12:39 pm1:09 pm1:39 pm2:09 pm2:39 pm3:09 pm3:40 pm4:00 pm SC4:20 pm4:41 pm5:02 pm5:17 pm5:32 pm5:47 pm6:02 pm6:17 pm6:31 pm6:45 pm7:00 pm7:18 pm7:45 pm8:15 pm8:50 pm9:18 pm9:48 pm10:18 pm10:48 pm11:18 pm11:48 pm
7:04 am7:19 am7:34 am7:49 am8:04 am8:14 am 8:34 am 8:52 am  9:18 am 9:42 am10:12 am10:42 am11:11 am11:40 am12:10 pm12:40 pm1:10 pm1:40 pm2:10 pm2:40 pm3:10 pm3:41 pm4:02 pm SC4:22 pm4:43 pm5:04 pm5:19 pm5:34 pm5:49 pm6:04 pm6:19 pm6:33 pm6:47 pm7:01 pm7:19 pm7:46 pm8:16 pm8:51 pm9:19 pm9:49 pm10:19 pm10:49 pm11:19 pm11:49 pm
7:05 am7:20 am7:35 am7:50 am8:05 am8:15 am 8:35 am 8:53 am  9:19 am 9:43 am10:13 am10:43 am11:12 am11:41 am12:11 pm12:41 pm1:11 pm1:41 pm2:11 pm2:41 pm3:11 pm3:42 pm4:02 pm SC4:22 pm4:43 pm5:04 pm5:19 pm5:34 pm5:49 pm6:04 pm6:19 pm6:33 pm6:47 pm7:02 pm7:20 pm7:47 pm8:17 pm8:52 pm9:20 pm9:50 pm10:20 pm10:50 pm11:20 pm11:50 pm
7:05 am7:20 am7:35 am7:50 am8:05 am8:15 am 8:35 am 8:53 am  9:19 am 9:43 am10:13 am10:43 am11:12 am11:41 am12:11 pm12:41 pm1:11 pm1:41 pm2:11 pm2:41 pm3:11 pm3:42 pm4:03 pm SC4:23 pm4:44 pm5:05 pm5:20 pm5:35 pm5:50 pm6:05 pm6:20 pm6:34 pm6:48 pm7:02 pm7:20 pm7:47 pm8:17 pm8:52 pm9:20 pm9:50 pm10:20 pm10:50 pm11:20 pm11:50 pm
7:06 am7:21 am7:36 am7:51 am8:06 am8:16 am 8:36 am 8:54 am  9:20 am 9:44 am10:14 am10:44 am11:13 am11:42 am12:12 pm12:42 pm1:12 pm1:42 pm2:12 pm2:42 pm3:12 pm3:43 pm4:03 pm SC4:23 pm4:44 pm5:05 pm5:20 pm5:35 pm5:50 pm6:05 pm6:20 pm6:34 pm6:48 pm7:03 pm7:21 pm7:48 pm8:18 pm8:53 pm9:21 pm9:51 pm10:21 pm10:51 pm11:21 pm11:51 pm
7:06 am7:21 am7:36 am7:51 am8:06 am8:16 am 8:36 am 8:54 am  9:20 am 9:44 am10:14 am10:44 am11:13 am11:42 am12:12 pm12:42 pm1:12 pm1:42 pm2:12 pm2:42 pm3:12 pm3:43 pm4:04 pm SC4:24 pm4:45 pm5:06 pm5:21 pm5:36 pm5:51 pm6:06 pm6:21 pm6:35 pm6:49 pm7:03 pm7:21 pm7:48 pm8:18 pm8:53 pm9:21 pm9:51 pm10:21 pm10:51 pm11:21 pm11:51 pm
7:07 am7:22 am7:37 am7:52 am8:07 am8:17 am 8:37 am 8:55 am  9:21 am 9:45 am10:15 am10:45 am11:14 am11:43 am12:13 pm12:43 pm1:13 pm1:43 pm2:13 pm2:43 pm3:13 pm3:44 pm4:05 pm SC4:25 pm4:46 pm5:07 pm5:22 pm5:37 pm5:52 pm6:07 pm6:22 pm6:36 pm6:50 pm7:04 pm7:22 pm7:49 pm8:19 pm8:54 pm9:22 pm9:52 pm10:22 pm10:52 pm11:22 pm11:52 pm
7:08 am7:23 am7:38 am7:53 am8:08 am8:18 am 8:38 am 8:56 am  9:22 am 9:46 am10:16 am10:46 am11:15 am11:44 am12:14 pm12:44 pm1:14 pm1:44 pm2:14 pm2:44 pm3:14 pm3:45 pm4:06 pm SC4:26 pm4:47 pm5:08 pm5:23 pm5:38 pm5:53 pm6:08 pm6:23 pm6:37 pm6:51 pm7:05 pm7:23 pm7:50 pm8:20 pm8:55 pm9:23 pm9:53 pm10:23 pm10:53 pm11:23 pm11:53 pm
7:09 am7:24 am7:39 am7:54 am8:09 am8:19 am 8:39 am 8:57 am  9:23 am 9:47 am10:17 am10:47 am11:16 am11:45 am12:15 pm12:45 pm1:15 pm1:45 pm2:15 pm2:45 pm3:15 pm3:46 pm4:07 pm SC4:27 pm4:48 pm5:09 pm5:24 pm5:39 pm5:54 pm6:09 pm6:24 pm6:38 pm6:52 pm7:06 pm7:24 pm7:51 pm8:21 pm8:56 pm9:24 pm9:54 pm10:24 pm10:54 pm11:24 pm11:54 pm
Notes:
  • C - Terminates at Courtenay Place
  • SC - On school days commences from Cardinal McKeefry School
Create your own timetable

Relevant Service Updates 2

Strike action Wednesday 16 January

This Wednesday 16 January some Metlink bus services are cancelled between 8am and 4pm due to unexpected strike action at NZ Bus.… More Information

Valid from: 12:00am on Tuesday 15th January 2019
We're listening. Have your say on the number 14 bus route in Hataitai

Your responses will be collated and help us choose the best option to meet local needs.… More Information

Valid from: 9:30am on Friday 14th December 2018

See route on map

Wilton - Wellington - Roseneath - Hataitai route

Tip: you can view the next departures for a stop by clicking on the blue and green Stop icon.